Částečná rekonstrukce chrupu pomocí keramiky

U pacientky byly zjištěny silně opotřebované, případně zcela  chybějící zuby a zároveň zhroucený skus. Řešením tedy byla celková rekonstrukce pomocí keramiky. Implantáty v místech chybějících zubů lze v budoucnu kdykoli doplnit.