Ceník

Kompletní ceník zašleme na požádání v excelovém formátu emailem. 

 

 

Orientační ceny

  • Dentální hygiena/parodontologie: 1900 – 5200Kč
  • Výplň: 1200 – 5000 Kč
  • Korunka: 11000 – 13000 Kč
  • Ošetření kořenových kanálků komplet se zaplněním a uzávěrem pod mikroskopem: 9200 – 13600 Kč (+ příplatek 2000 až 6000 Kč u předělávání nevyhovujících kořenových výplní, odstranění zalomeného nástroje apod.)
  • Vstupní vyšetření: 2500 Kč, konzultace nebo preventivní prohlídka 1000 Kč.

Při vstupním vyšetření Vám zhotovíme všechny potřebné rentgenové snímky, fotografie aj. Na tomto základě dostane každý pacient s větší než minimální potřebou ošetření písemný léčebný plán se všemi cenami

V oboru praktického zubního lékařství NEspolupracujeme se zdravotními pojišťovnami.

Vstupní vyšetření – základní zubní vyšetření s nutnými rtg snímky 2500Kč, v případě velkého rozsahu extra písemný léčebný plán spolu s fotografiemi apod. 1500Kč, preventivní prohlídky 1000Kč, včetně rtg snímků. Kromě těchto vyšetření je rozdíl oproti situaci při smlouvě s pojišťovnou v zásadě u tahání zubů a jednoduchých snímacích protéz. 

 

 

Krátké pojednání o českých zdravotních pojišťovnách, aneb boj s větrnými mlýny

Z kvalitní léčby tyto pojišťovny nehradí plně v podstatě nic. Smlouva s pojišťovnou by pro nás znamenala závazek provádět určité základní výkony za hluboko podnákladovou cenu, diktovanou pojišťovnou. Rozdíl k dorovnání skutečné ceny se totiž od Vás vybírat nesmí.  K těmto Vámi přímo nehrazeným výkonům patří prohlídka, anestezie (injekce), rentgenové snímky, vytažení zubu, celková snímatelná protéza. Faktickou ztrátu z provádění těchto výkonů dotujeme z cen výkonů ostatních. Pojišťovny pochopitelně zubním lékařům nad rámec platby za výkony neproplácejí/nedotují ani korunu na vybavení, nedostáváme žádné platby za to, že Vás registrujeme apod. 

Ceny ošetření, které nejsou „na pojišťovnu“, by musely být o něco vyšší, abychom dorovnali ztrátu z ošetření na pojišťovnu. Výpovědí smlouvy s pojišťovnou jsme se tohoto problému zbavili, dále také doufáme, že se zkrátí objednací lhůty a my se budeme moci věnovat kvalitní práci a nikoliv honění výkonů na pojišťovnu, resp. nadměrné práci přesčas, abychom dorovnali ztrátu.

Smlouvy s pojišťovnami nekončíme proto, že si dogmaticky myslíme, že za zkažené zuby si může každý sám a tedy ať platí. Co děti, co staří lidé, kteří v minulosti neměli přístup k prevenci a kvalitní péči apod.?

Stát ale nemůže lidem něco slibovat, dát prostřednictvím zdravotního „pojištění“ zhruba třetinu peněz z toho, kolik by na splnění slibu bylo potřeba, a nechat na každém zubním lékaři, aby si sám zajistil takový mix pacientů, aby v podstatě mohl přerozdělovat ze zdravotního pojištění od platících pacientů k těm, kteří platit nemohou nebo nechtějí. Není možné, abychom prováděli sociální politiku místo státu a za odměnu se od státní byrokracie nechávali zahlcovat dalšími a dalšími povinnostmi.

Tento systém u nás „funguje“ díky zákonům, které měly dávno být změněny. Dle našeho názoru změněny nebudou, dokud se proti tomu aktivně nevzepře významná skupina obyvatel. Nebo dokud většina zubních lékařů nevypoví smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Dokud to neudělají, nese každý z nich svůj malý díl odpovědnosti za to, že tento systém stále přetrvává.

 

 

Děti jsou naše všechno. Jak je to s jejich zoubky?

Samostatnou kapitolou je péče o zoubky vašich dětí. Situace je u ohodnocení ošetření dětských pacientů velmi zvláštní. Vaše děti z úhrad pojišťoven v podstatě nelze plnohodnotně ošetřit a veškeré náklady na jejich léčbu tak nese přímo zubní ordinace. Často se tak setkáváme s tím, že k nám přijde malé dítě, u kterého by se dalo, a mělo předpokládat, že bude víceméně bez kazů, ale situace je přesně opačná. Díky nevyhovujícím úhradám se totiž zaběhl názor, že dětské zoubky není nutné opravovat, protože přece ještě narostou ty nové. Opak je ale pravdou, od neléčeného kazu se velmi lehce může problém rozšířit i na další zoubky, a to samozřejmě i na ty již nové, dospělácké.

Překážkou ve správném ošetření dětí někdy bývá také jejich strach a neklid na zubařském křesle. U malého množství dětí tak bývá potřeba buď tzv. analgosedace, tedy anesteziologem navozené zklidnění, či dokonce plná narkóza jako v operačním sále v nemocnicích. Tuto službu sice nenabízíme, neboť nemáme k dispozici spolupracujícího anesteziologa, ale v případě potřeby Vám poradíme, kam svoje dítko vzít, aby jeho ošetření, pokud je rozsáhlejší bylo pro něj co nejméně stresující..

Zdraví našich dětí by mělo být na prvním místě nejen nás rodičů, ale i pojišťoven – zatím jsme v tom sami.

Nemusíte se ale bát, u nás vaše děti ošetříme poctivě a plnohodnotně. A samozřejmě největší část zodpovědnosti je na vás rodičích. Kontrolujte a dočišťujte zoubky i dětem v čištění zubů zdánlivě šikovným, prevence vždy byla a bude tou nejlepší léčbou.